Fabrika Bakarnih Cevi Majdanpek


Quality Management Systems ISO 9001:2000 (Certified by BSI)
 
English Русский Srpski ugmk-ocm
 
Ko smo mi
Kako proizvodimo bakarne cevi
Kvalitet ISO 9001
Asortiman
Primena i prednosti bakarnih cevi
Prospekti
Bakar spaja vekove
Korisni linkovi
Lokacija
Kontakt
Crveni metal
FBC Majdanpek objavljuje
Opšti uslovi prodaje


  Industrijska zona BB
19250 Majdanpek, Serbia

Tel: +381 30 453 000
Fax: +381 30 453 033
E-Mail-1: fbcm@ptt.rs
E-Mail-2: office@fbc.rs

SALES DEPARTMENT:
Tel: +381 30 453 074
Fax: +381 30 453 093
E-Mail: i.todorovic@fbc.rs

 
 
KVALITET Povratak na početnu stranu

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000 Znaci kvaliteta

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000

 FBC Majdanpek je jedna od prvih registrovanih firmi, sistema kvaliteta, na području jugo-istočne Evrope (najpre po BS 5750 od 1986. godine, zatim po ISO 9002 od 1996. godine).

Sada radimo u skladu sa QMS (Quality Management Systems) ISO 9001:2000 sertifikat No. FM 86683 – registrovan od strane BSI (British Standards Institution).
Osnov politike kvaliteta je stalno povećanje zadovoljstva naših kupaca i održavanje vrhunskog kvaliteta naših proizvoda.

Nivo ugrađene opreme i primenjena tehnologija izrade bakarnih cevi, kao i visoki kvalitet polazne sirovine (katode), obezbeđuje vrhunski kvalitet gotovog proizvoda. Tehnički uslovi za izradu i isporuku proizvoda su u saglasnosti sa međunarodnim i domaćim tehničkim standardima (EN, ASTM, NF, DIN, JUS, ..).  Vrh strane

Znaci kvaliteta

FBC Majdanpek poseduje sledeće znake kvaliteta:

KITEMARK (Velika Britanija), NF (Francuska) i DVGW (Nemačka).

 

 

 

KVALITET

Svaku isporučenu količinu bakarnih cevi, proizvedenu u FBC Majdanpek, prati Sertifikat o kvalitetu, kojim se potvrdjuje ostvareni kvalitet (tj. hemijska i mehanička svojstva).

Obučeni kadrovi i savremena oprema za praćenje kvaliteta garantuje maksimalni kvalitet naših proizvoda.  Povratak na početnu stranu
  Vrh strane